Κυπριανός Π. ‘Για τις συλλογικές πρακτικές στη μεταδικτατορική Ελλάδα’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 87, Μάιος 1995, σσ. 28-60, doi:10.12681/grsr.672.