Τσάρτας Π. “Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων”. The Greek Review of Social Research, vol. 70, Sept. 1988, pp. 191-10, doi:10.12681/grsr.787.