Τερλεξής Π. ‘Απάντηση εις κριτικήν’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 21, Αύγουστος 2015, σσ. 296-7, doi:10.12681/grsr.236.