Παπούλια Ελένη Μ. “Η επίδραση της κοινωνικής τάξης στον αλτρουισμό και στις αξίες ελλήνων εφήβων”. The Greek Review of Social Research 103 (August 5, 2015): 107–129. Accessed July 15, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/6818.