Σαβράμης Δημοσθένης. “Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις”. The Greek Review of Social Research 42 (May 1, 1981): 167–175. Accessed December 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7039.