Γκιζέλης Γρηγόριος. ‘Η ρητορική της συγκρούσεως εις το ελληνικόν και ελληνοαμερικάνικον πολιτισμικόν σύστημα’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 13 (Ιούλιος 1, 1972): 76–91. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7105.