Τερλεξής Πανταζής. ‘Η ’δομολειτουργική’ μέθοδος αναλύσεως των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων: (Κριτική θεώρηση)’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 13 (Ιούλιος 1, 1972): 103–112. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7108.