Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), και Αλετρά Δ. ‘Τεχνική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξις: Απόσπασμα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 13 (Ιούλιος 1, 1972): 113–121. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7109.