Χρύσης Αλέξανδρος Α. ‘Μερικές σκέψεις πάνω στη σχέση διανοούμενων και πολιτικής πρωτοπορίας στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 80 (Ιανουάριος 1, 1991): 110–129. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7223.