Κατριβέσης Ν. ‘Η πολιτική της απασχόλησης και το περιφερειακό κράτος’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 80 (Ιανουάριος 1, 1991): 130–155. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7224.