Κυπριανός Παντελής. ‘Για τις συλλογικές πρακτικές στη μεταδικτατορική Ελλάδα’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 87 (Μάιος 1, 1995): 28–60. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7261.