Μαραντζίδης Νίκος. ‘Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 87 (Μάιος 1, 1995): 61–78. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7262.