Τσάρτας Πάρις. “Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων”. The Greek Review of Social Research 70 (September 1, 1988): 191–210. Accessed June 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7367.