Τάτσης Ν. ‘Η θεωρία του χαρακτηρισμού: ανθρωπιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 72 (Ιανουάριος 1, 1989): 44–74. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7540.