Τσούκας Χαρίδημος Κ. ‘Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση: σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 72 (Ιανουάριος 1, 1989): 75–91. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7541.