Τερλεξής Πανταζής. ‘Απάντηση εις κριτικήν’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 21 (Αύγουστος 21, 2015): 296–297. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7604.