Χατζηφώτης Ι. Μ. ‘Κοινωνιολογία, υπό Δημ. Γρ. Τσάκωνα, (Εισαγωγικά μαθήματα κοινωνιολογίας-ανθολογία κοινωνιολογικών κειμένων)’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 13 (Ιούλιος 1, 1972): 129–130. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7640.