1.
Παπούλια ΕΜ. Η επίδραση της κοινωνικής τάξης στον αλτρουισμό και στις αξίες ελλήνων εφήβων. Grsr [Internet]. 2015 Aug. 5 [cited 2024 Jul. 14];103:107-29. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/6818