1.
Πρεσβέλου Κ, Τεπέρογλου Α. Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο: Μελέτη του γυναικείου δείγματος. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Σεπτέμβριος 1976 [παρατίθεται 10 Αύγουστος 2022];28:275-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/6976