1.
Σαβράμης Δ. Χριστιανισμός και κοινωνία: Δέκα υποθέσεις. Grsr [Internet]. 1981 May 1 [cited 2022 Dec. 3];42:167-75. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7039