1.
Γκιζέλης Γ. Η ρητορική της συγκρούσεως εις το ελληνικόν και ελληνοαμερικάνικον πολιτισμικόν σύστημα. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 1972 [παρατίθεται 29 Ιούνιος 2022];13:76-91. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7105