1.
Πρεσβέλου Κ. Ο θεσμός της οικογενείας εις την Ελλάδα (επισκόπησις βιβλιογραφίας). Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 1972 [παρατίθεται 17 Αύγουστος 2022];13:101-2. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7107