1.
Τερλεξής Π. Η "δομολειτουργική" μέθοδος αναλύσεως των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων: (Κριτική θεώρηση). Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 1972 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];13:103-12. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7108