1.
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), Αλετρά Δ. Τεχνική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξις: Απόσπασμα εκθέσεων εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 1972 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];13:113-21. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7109