1.
Τσακίρη Ε. Μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων των κοινωνικών ερευνών: η διάταξη των ερωτήσεων. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1991 [παρατίθεται 15 Αύγουστος 2022];80:11-32. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7207