1.
Χρύσης ΑΑ. Μερικές σκέψεις πάνω στη σχέση διανοούμενων και πολιτικής πρωτοπορίας στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1991 [παρατίθεται 7 Ιούλιος 2022];80:110-29. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7223