1.
Κατριβέσης Ν. Η πολιτική της απασχόλησης και το περιφερειακό κράτος. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1991 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];80:130-55. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7224