1.
Τσάρτας Π. Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Grsr [Internet]. 1987 Jul. 1 [cited 2024 Jun. 14];66:144-58. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7249