1.
Κυπριανός Π. Για τις συλλογικές πρακτικές στη μεταδικτατορική Ελλάδα. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 1995 [παρατίθεται 7 Ιούλιος 2022];87:28-60. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7261