1.
Μαραντζίδης Ν. Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 1995 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];87:61-78. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7262