1.
Μπαλούρδος Δ, Τεπέρογλου Α, Τζωρτζοπούλου Μ. Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ). Grsr [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 1995 [παρατίθεται 30 Ιούνιος 2022];87:114-67. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7265