1.
Τσάρτας Π. Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού. Grsr [Internet]. 1998 Jun. 1 [cited 2024 May 30];96:111-32. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7315