1.
Τσάρτας Π. Σχεδίασμα των σταδίων ανάπτυξης του τουρισμού στο νομό Κυκλάδων. Grsr [Internet]. 1988 Sep. 1 [cited 2024 Jun. 14];70:191-210. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7367