1.
Τάτσης Ν. Η θεωρία του χαρακτηρισμού: ανθρωπιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1989 [παρατίθεται 7 Ιούλιος 2022];72:44-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7540