1.
Τσούκας ΧΚ. Τεχνολογίες προγραμματιζόμενου αυτοματισμού και σύγχρονη επιχείρηση: σε αναζήτηση ευελιξίας και ελέγχου. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1989 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];72:75-91. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7541