1.
Τερλεξής Π. Απάντηση εις κριτικήν. Grsr [διαδίκτυο]. 21 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];21:296-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7604