1.
Γεωργούντζος ΠΚ. Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια. Grsr [Internet]. 1974 Jan. 1 [cited 2024 Apr. 13];19:145-6. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7614