1.
Κιτσίκης Δ. Παρατηρήσεις επί του άρθρου του κ. Τερλέξη: "Εξωτερική πολιτική και εθνικισμός στην Τουρκία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση". Grsr [Internet]. 1974 Jan. 1 [cited 2024 Apr. 14];19:147-8. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7617