1.
Παπαντωνίου ΑΚ. "Εκκλησία και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας", κ. Δημητρίου Φερούση. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 1972 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];13:134-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7644