| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
1972: 13 Guy Burgel, La condition industrielle a Athenes, etude socio-geographique (Πρώτον μέρος: Les hommes et leur vie), Ettienne Dalmasso, Milan, capitale economique de l'Italie, etude geographique, Pierre-Yves Pechoux-Michel Sivignon, Les Balkans Περίληψη   PDF
Maurice Le Lannou
 
2018: 151 H δυναμική αμφίδρομη σχέση εμπειρικών δεδομένων και θεωρητικών εννοιών. Ένα πλαίσιο για την καταγραφή και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων Περίληψη   PDF
Sotiris Chtouris
 
2014: 142 A' H ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Περίληψη   PDF
Μαρία Πάσχου
 
2019: 152 H μεταναστευτική αισθητική ως πολιτική στρατηγική στο πεδίο της τέχνης: Διεθνικότητα, υβριδισμός και διαπολιτισμικότητα στη Διαρκή αναχώρηση της Πέτρα Γκόινγκ (Τσαγγάρη, 2000) Περίληψη   PDF
Vasiliki Petsa
 
2014: 142 A' H ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Περίληψη   PDF
Πηνελόπη Τοπάλη
 
2003: 110 Α΄Special Issue: GENDER AND INTERNATIONAL MIGRATION. Εditors: Evangelia Tastsoglou and Laura Maratou-Alipranti Hellen Papanicolas, 2002, An amulet of Greek earth: Generations of immigrant folk culture, Swallow Press, Ohio University Press, xiii+316pp, notes, selected glossary of Greek words, index Περίληψη   PDF
Evangelos Milios
 
1990: 76 Henri Mendras, Michel Verret, Les champs de la sociologie française Περίληψη   PDF
Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη
 
2004: 114 Β' HONNETH VERSUS HORKHEIMER. ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Ράντης
 
2006: 121 Γ΄ Special Issue: Social Transformation and Governance Issues in Eastern and Southern European Cities Housing, networks and money: A study of workers in St. Petersburg Λεπτομέρειες   PDF
Anna-Maria Salmi
 
1976: 28 Γ' Hugo F. Reading, A dictionary of the social sciences Περίληψη   PDF
Ελένη Παπαχρίστου
 
2003: 110 Α΄Special Issue: GENDER AND INTERNATIONAL MIGRATION. Εditors: Evangelia Tastsoglou and Laura Maratou-Alipranti Immigrant women's portraits: the socio-economic profile of the Greek Canadian women Περίληψη   PDF
Efrosini Gavaki
 
1974: 19-20 Immigration and assimilation: The Greeks of Lawell: Thesis Περίληψη   PDF (English)
Eleni Drakopoulou
 
2006: 121 Γ΄ Special Issue: Social Transformation and Governance Issues in Eastern and Southern European Cities Immigration, segregation and urban development in Athens: The relevance of the la debate for Southern European metropolises Λεπτομέρειες   PDF
Vassilis P. Arapoglou
 
2003: 110 Α΄Special Issue: GENDER AND INTERNATIONAL MIGRATION. Εditors: Evangelia Tastsoglou and Laura Maratou-Alipranti In search of Adonis: marriage strategies and gender identity in Greek transnational migration Περίληψη   PDF
Anastasia Panagakos
 
1973: 18 India's five year plans: Two decades of planning in retrospective Περίληψη   PDF (English)
Ismail Shariff
 
1977: 29 Α' Industrial movements in Greek industry: Intragenerational trends Περίληψη   PDF (English)
Koula Kassimati
 
1975: 24 Β' Industrial structure and potential labor supply Περίληψη   PDF (English)
Theodore P. Lianos
 
1978: 32 Industrial structure and regional change: The case of Greek economy, 1963-1969 Περίληψη   PDF (English)
Andreas A. Andrikopoulos
 
2011: 136 Γ΄ Special Issue: Contemporary Social Inequalities. Editor: Iordanis Psimmenos INEQUALITIES AND CRIME Περίληψη   PDF (English)
Sofia Vidali
 
2011: 136 Γ΄ Special Issue: Contemporary Social Inequalities. Editor: Iordanis Psimmenos INEQUALITY AND SOCIAL PROTECTION AT THE LOCAL LEVEL: UNDERMINING OR REINFORCING SOCIAL POLICY? Περίληψη   PDF (English)
Christoforos Skamnakis
 
2007: 124 Γ΄Special Issue: Gender and Migration: Aspects of Social Integration and Social Policy Intergenerational and gender relations in albanian migrant families. The example of household labour division. Λεπτομέρειες   PDF (English)
Maria Thanopoulou
 
2020: 153 Special Issue: Work in the aftermath of the global economic crisis: new spaces and types of work emerging in cities of recession. Editors: Maria Tsampra and Alex Afouxenidis Introductory note to the Special Issue ‘‘Work in the aftermath of the global economic crisis: new spaces and types of work emerging in cities of recession’’ Περίληψη   PDF (English)
Maria Tsampra, Alex Afouxenidis
 
2020: 153 Special Issue: Work in the aftermath of the global economic crisis: new spaces and types of work emerging in cities of recession. Editors: Maria Tsampra and Alex Afouxenidis Invest the city by doing businesses: Geographies of migrant entrepreneurs in the center of Athens Περίληψη   PDF (English)
Iris Polyzou
 
2010: 132-133 Β'-Γ' "Jane Lewis, 2009, Work –family balance, gender and policy" Περίληψη   PDF
Αναστασία Ιωαννίδου
 
1977: 29 Α' J.N. Shklar, Freedom and independence: a study of the political ideas in Hegel's "Phenomenology of mind" Περίληψη   PDF (English)
Pericles S. Vallianos
 
1986: 63 John Pickles, Phenomenology, science and geography Περίληψη   PDF
Θωμάς Μαλούτας
 
1974: 21-22 John T. A. Koumoulides, editor, Summer in a Greek village: student essays about life and costums in a Greek Village Περίληψη   PDF (English)
John E. Rexine
 
2005: 118 Γ΄ JUDITH ALLEN, JAMES BARLOW, JESÙS LEAL, THOMAS MALOUTAS AND LILIANA PADOVANI, 2004, HOUSING AND WELFARE IN SOUTHERN EUROPE, OXFORD, BLACKWELL Περίληψη   PDF
John Doling
 
1970: 4-5 Juvenile offenders before the courts, υπό Max Grunhui, The young delinquent, υπό Sir Cyril Burt, Young offenders, υπό A.M. Carr-Saunders, Unraveling juvenile delinqueney, υπό Sheldon and Eleanor Glueck, The young delinquent in his social setting, υπό Thomas Ferguson Περίληψη   PDF
Ειρήνη Κορρέ
 
2003: 110 Α΄Special Issue: GENDER AND INTERNATIONAL MIGRATION. Εditors: Evangelia Tastsoglou and Laura Maratou-Alipranti Katie Willis and Brenda Yeoh (EDS), 2000, Gender and migration, Northampton, Ma, Edward Elgar publishing Inc., xxii and 560pp., maps, diagrams, notes and index Περίληψη   PDF
Joanna Hadjicostandi
 
1973: 17 Kayser Bernard, Pechoux Pierre-Yves Sivignon Michel, Exode rural et attraction unbraine en Grece. Materiaux pour une etude geographique des mouvements de population dans la Grece centemporaine Περίληψη   PDF (English)
H. B.
 
2016: 146 Α' Ειδικό Τεύχος: Κοινωνικές τάξεις και πολιτιστική κατανάλωση Kοινωνικοοικονομική τάξη, στρώμα status και κοινωνική καταγωγή στην Αθήνα του 2013 –Ένα δομικό σχήμα για την ανάλυση της αστικής κατανάλωσης Περίληψη   PDF
Δημήτρης Εμμανουήλ
 
1981: Numero Special L' absence vecue au village: L' ici entre l' Ailleurs et l' Autrefois: Essai sur la situatuin d' Ano Ravenia, village d' Epire Περίληψη   PDF
Colette Piault
 
1990: 74 Α' Numéro spécial: Changement social et localités L' évolution récente de Kanalaki, centre de services du Phanari (Département de Prévéza) Περίληψη   PDF (English)
Pierre-Yves Péchoux, Michel Sivignon
 
1973: 15-16 L' influence de la violence televisee sur la jeunesse Περίληψη   PDF (English)
N.D. Loizos
 
1979: 35 La crise du logement en 1974 en Grece, en tant que crise de realisation, et la politique economique de la dictature dans ce domaine Περίληψη   PDF (English)
Anastasie Kouvelis
 
109 - 144 από 1224 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>