| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
1990: 75 Α' Ειδικό τεύχος: Πολιτική κουλτούρα: Συγκριτικά στοιχεία και κριτικές θεωρήσεις Η πολιτική κουλτούρα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης: συγκριτικοί πίνακες Περίληψη   PDF
Δ. Δώκος, Π. Καφετζής, Κ. Μιχαλοπούλου, Ηλ. Νικολακόπουλος, Β. Παπλιάκου
 
1984: 53 Η πολιτική οικονομία της υγείας και της ασθένειας Περίληψη   PDF
Gerald Gutenschwager
 
1991: 80 Η πολιτική της απασχόλησης και το περιφερειακό κράτος Περίληψη   PDF   PDF
Ν. Κατριβέσης
 
1983: 48 Η πολιτισμική ταυτότητα της δεύτερης γενιάς των Ελλήνων μεταναστών της δυτικής Γερμανίας Περίληψη   PDF
Κούλα Κασιμάτη
 
1974: 21-22 Η πρόληψη της εγκληματικότητας και η τηλεόρασις: Η απόψη του Lie. Desiderio Graue Περίληψη   PDF
Ν.Δ. Λοΐζος
 
1978: 33-34 Η προστασία του καταναλωτή: Κριτική της φιλελεύθερης θεωρίας Περίληψη   PDF
Κώστας Σημίτης, Νούφρης Φαρμακίδης
 
2002: 107 A' Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα. Επιμέλεια: Μαρία Θανοπούλου και Αλέκα Μπουτζουβή Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Περίληψη   PDF
Αλέκα Μπουτζουβή, Μαρία Θανοπούλου
 
1972: 13 Η ρητορική της συγκρούσεως εις το ελληνικόν και ελληνοαμερικάνικον πολιτισμικόν σύστημα Περίληψη   PDF
Γρηγόριος Γκιζέλης
 
2001: 104-105 A'-B' Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Περίληψη   PDF
Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα, Σοφία Τριανταφυλλίδου
 
1975: 25 Γ' Η Σουηδία σαν μια μεταβιομηχανική κοινωνία: Μερικές νύξεις για συνεχή κοινωνική σκέψη Περίληψη   PDF
David Popenoe, Ευαγγελία Κόσσυβα
 
1987: 64 Η στεγαστική πολιτική στη μεταπολεμική Ελλάδα: βασικές ερμηνευτικές υποθέσεις, πιστοδότηση της στέγης και πολιτική ενοικίων Περίληψη   PDF
Δημ. Οικονόμου
 
1976: 28 Γ' Η στρατευμένη λογοτεχνία και ο Jean-Paul Sartre Περίληψη   PDF
Σάρα Μπενβενίστε
 
1980: 39-40 Η στρατηγική των νέων πόλεων στη Γαλλία Περίληψη   PDF
Πάνος Σταθακόπουλος
 
1997: 92-93 Α'-Β' Η συγκρότηση του υποκειμένου μέσω των δομών της γλώσσας και του πολιτισμού Περίληψη   PDF
Αγγελική Χριστοδουλίδη-Μαζαράκη
 
1989: 74 Η σύγκρουση των ρόλων της μητρότητας και της γυναικείας απασχόλησης Περίληψη   PDF
Χάρη Συμεωνίδου
 
2006: 119 A' Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περίληψη   PDF
Γεώργιος Γκότσης
 
2000: 101-102 Α'-Β' Η συμβατική ψυχολογία και η νομολογική γνώση: δύο πηγές για την κοινωνιολογική ερμηνεία Περίληψη   PDF
Patrick Watier
 
1975: 23 A' Η συμβολή του Max Weber στην πληρέστερη κατανόηση της Ορθόδοξης εκκλησίας Περίληψη   PDF
Δημοσθένης Σαβράμης, Αφροδίτη Τεπέρογλου
 
1971: 9-10 Η συμβολή των εργατικών ενώσεων εις την εξέλιξιν του κεφαλαιοκρατισμού Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Κόνιαρης
 
1984: 52 Η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος: Παγκύπριο σεμινάριο για τα γηρατειά, Λευκωσία 7-8 Νοεμβρίου 1983 Περίληψη   PDF
Αφροδίτη Τεπέρογλου
 
2003: 111-112 Β'-Γ' Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος Κασίμης, Έρση Ζακοπούλου, Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος
 
1989: 74 Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και η περίπτωση της Ελλάδας Περίληψη   PDF
Ξανθή Πετρινιώτη
 
1970: 4-5 Η συμμετοχή των εργαζομένων εις τας επιχειρήσεις, υπό Ιωάννου Δ. Βαρδακουλά Περίληψη   PDF
Π.Α. Σινόπουλος
 
2013: 139 A΄ Η συμφιλίωση με τη φύση στον Herbert Marcuse και η κριτική του Martin Seel Περίληψη   PDF
Kωνσταντίνος Ράντης
 
2002: 107 A' Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα. Επιμέλεια: Μαρία Θανοπούλου και Αλέκα Μπουτζουβή Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΩΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ Περίληψη   PDF
Ελένη Παπαγαρουφάλη
 
1988: 68 Η τρίτη ηλικία: μύθος και πραγματικότητα: σκέψεις για μια επιστημονική έρευνα Περίληψη   PDF
Γίτσα Σουτζόγλου-Κοτταρίδη
 
2001: 106 Γ' Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ: ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ Περίληψη   PDF
Άγγελος Α. Τσιγκρής
 
1990: 73 Α' Ειδικό τεύχος: Διανομή εισοδήματος και οικονομικές ανισότητες Η φτώχεια στην περιοχή της πρωτεύουσας το 1984 Περίληψη   PDF
Νίκος Μπούζας
 
1987: 66 Η φτώχεια ως πρόβλημα: ιστορική διάσταση, αναλυτικές προσεγγίσεις Περίληψη   PDF
Νικήτας Πατινιώτης
 
2001: 106 Γ' Η "ΦΥΣΗ" ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Περίληψη   PDF
Βασιλική Πετούση
 
1998: 95 Α' Η χερσόνησος του Άθω ως επικοινωνιακός και πολιτισμικός πόλος τουριστικής έλξης Περίληψη   PDF
Γεώργιος Σιδηρόπουλος
 
1980: 39-40 Η ψυχιατρική αναγκαστική νοσηλεία στην Ιταλία και στην Ελλάδα: Συγκριτική διερεύνηση Περίληψη   PDF
Βλάσης Τομαράς, Μιχάλης Μαδιανός
 
1980: 39-40 Η ψυχολογία του γήρατος Περίληψη   PDF
Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου
 
1979: 36-37 Η ψυχολογία του δικαστή σε περιόδους κοινωνικο-πολιτκών μεταβολών: Το πέρασμα της Ιταλίας από το φασιστικό στο φιλελεύθερο κράτος Περίληψη   PDF
Αφροδίτη Κουκουτσάκη
 
2008: 126 B' Ημερήσιος αθηναϊκός τύπος και εκπαίδευση: είδος και περιεχόμενο της καθημερινής αρθογραφίας Περίληψη   PDF
Αγλαΐα Ντόκα, Ανδρέας Μπρούζος
 
2000: 103 Γ' Ηρώ Δασκαλάκη, Παναγιώτα Π.Παπαδοπούλου, Δήμητρα Τσαμπαρλή, Ιωάννα Τσίγκανου, Έμμυ Φρονίμου (επιμ.), 2000, Εγκληματίες και θύματα στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ηλία Δασκαλάκη Περίληψη   PDF
Φωτεινή Τσαλίκογλου
 
1988: 69 Θάλεια Δραγώνα: Γέννηση: Η γυναίκα μπροστά σε μια καινούργια ζωή Περίληψη   PDF
Ντέπυ Κουρπά
 
2007: 123, Β Θεματικές παρεμβάσεις στην πόλη: Χαρακτηριστικά και συνέπειες Περίληψη   PDF
Ειρήνη Μίχα
 
1981: 42-43 Θεραπεία της πραγματικότητας και συνέχεια των αξιών Περίληψη   PDF
Πάνος Δ. Μπάρδης
 
1969: 1 Θεσσαλία: Μια μεσογειακή πεδιάς Λεπτομέρειες   PDF (English)
Michel Sivignon
 
1988: 68 Θεωρητικά παραδείγματα και οργανωτικές συνιστώσες στη διαδικασία των αποφάσεων Περίληψη   PDF
Αντώνης Μακρυδημήτρης
 
1985: 56 Θεωρητικές προσεγγίσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη Περίληψη   PDF
Μαρία Γιαουτζή
 
1982: 44-47 Θεωρία και πρακτική της διεπιστημονικής έρευνας: Φιλοσοφία και επιστήμη Περίληψη   PDF
Γιώργος Παπαγούνος
 
1988: 69 Θεωρίες κοινωνικών προβλημάτων και οι πολιτικές τους: κριτική ανάλυση Περίληψη   PDF
Νίκος Πετρόπουλος
 
1990: 73 Α' Ειδικό τεύχος: Διανομή εισοδήματος και οικονομικές ανισότητες Θεωρίες της διανομής του προσωπικού εισοδήματος από εργασία Περίληψη   PDF
Αναστασία Φέτση
 
1986: 63 Θεωρίες του χώρου και χώρος της θεωρίας Ι: γεωγραφία και φαινομενολογία: Δοκιμή φαινομενολογικής θεμελίωσης της έννοιας του χώρου Περίληψη   PDF
Θωμάς Μαλούτας
 
1988: 71 Θεωρίες του χώρου και χώρος της θεωρίας (ΙΙ): γεωγραφική μετα-θεωρία ή γεωγραφική σκέψη και κοινωνικοί μετασχηματισμοί Περίληψη   PDF
Θωμάς Μαλούτας
 
2017: 148 Θρησκεία και ισότητα φύλου: αποτυπώσεις μιας «συγκρουσιακής» σχέσης στο διεθνές περιβάλλον Περίληψη   PDF
Chara Karagiannopoulou
 
2007: 122, Α Θύτες και θύματα: Ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης της θυματοποίησης στο σχολείο Περίληψη   PDF
Σταύρος Π. Κυριακίδης
 
2006: 121 Γ΄ Special Issue: Social Transformation and Governance Issues in Eastern and Southern European Cities Ιntroduction: Μaking sense of urban social change in “unusual” contexts Λεπτομέρειες   PDF
Thomas Maloutas, Jesus Leal
 
1986: 60 Ιδεολογία και ταξική συνείδηση Περίληψη   PDF
Θ. Βακαλιός
 
1987: 66 Ιδεολογική σκέψη και Ιακωβινισμός: γένεση, ακμή και παρακμή του homo ideologicus Περίληψη   PDF
Δημήτρης Π. Δημητράκος
 
1990: 76 Ικανοποίηση των γεωργών από τον τόπο διαμονής τους: μελέτη σε τρεις κοινότητες του νομού Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Γιώργος Κ. Σιάρδος
 
1997: 92-93 Α'-Β' Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας στην Ελλάδα: η περίπτωση της Μυκόνου, 1859-1959 Περίληψη   PDF
Βιολέττα Χιονίδου
 
1998: 96-97 Β'-Γ' Ιστορική κριτική αναφορά στην οργανωτική εξέλιξη του ελληνικού νομισματοπιστωτικού συστήματος, 1828-1982 Περίληψη   PDF
Γεώργιος Θάνος
 
1986: 63 Ιστορικός υλισμός: μια κριτική ανασκόπηση Περίληψη   PDF
Γιάννης Σταμίρης
 
2012: 137-138 Α'-Β' Ισχυρή αναστοχαστικότητα / ανίσχυρη θεωρία Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος Τσέκερης
 
2003: 111-112 Β'-Γ' ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ (εισαγωγή και επιμέλεια), Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΟΙ, 1987 (444ΣΕΛ), 1997 (551ΣΕΛ) και (2002 (616 ΣΕΛ.), ΑΘΗΝΑ, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Περίληψη   PDF
Μανώλης Αλεξάκης
 
1988: 68 Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα;Colette Piault,Familles et biens en Grèce Περίληψη   PDF
Στάθης Σορώκος
 
1974: 19-20 Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια Περίληψη   PDF
Παν. Κ. Γεωργούντζος
 
1988: 69 Ιωάννης Βαβούρας: οικονομική πολιτική: θεωρητική εισαγωγή Περίληψη   PDF
Αγγελική Τσούχλου
 
2005: 118 Γ΄ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Περίληψη   PDF
Βασίλης Π. Αράπογλου
 
1977: 30-31 Β'-Γ' Καθοδήγηση του νομοθέτη από εμπειρικά δεδομένα: Μια δοκιμαστική έρευνα με αφορμή το άρθρο 121 του Ποινικού Κώδικα Περίληψη   PDF
Κ. Δ. Σπινέλλη
 
2015: 145 B΄ Καλές και κακές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα κατά τα πρώτα έτη της κρίσης Περίληψη   PDF
Αλέξης Ιωαννίδης
 
2015: 145 B΄ Καλές και κακές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα κατά τα πρώτα έτη της κρίσης Περίληψη   PDF (English)
Alexis Ioannides
 
2013: 140-141 Β'-Γ' Ειδικό Τεύχος: Μετανάστευση, φύλο και επισφάλειες σε συνθήκες κρίσης Καμιά γυναίκα δεν είναι παράνομη. Επανεισάγοντας τον αντι-ρατσισμό στο φεμινισμό Περίληψη   PDF (English)
Julia Edthofer, Assimina Gouma
 
1984: 55 Κανόνες, τύποι και ένταση στην κοινωνική αλληλόδραση Περίληψη   PDF
Βασίλης Καραποστόλης
 
1996: 91 Γ' Κατά συνθήκη συμπεριφορά στις κοινωνικές αναπαραστάσεις: μια μελέτη της κοινωνικής αναπαράστασης της εκπαιδευτικής σχέσης στους δασκάλους Περίληψη   PDF
Ιωάννης Δ. Κατερέλος
 
2002: 108-109 Β'-Γ' ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ Περίληψη   PDF
Στέλιος Βαρβαρέσος, Μάριος Σωτηριάδης
 
2017: 149 Κατανοώντας την τέχνη του δρόμου στο Λος Αντζελες: Ανάμεσα στην κοινωνική κινητοποίηση και την αστική ευαισθητοποίηση Περίληψη   PDF (English)
Charles Joseph
 
2002: 107 A' Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα. Επιμέλεια: Μαρία Θανοπούλου και Αλέκα Μπουτζουβή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ Περίληψη   PDF
Μαρίνα Πετρονώτη
 
1996: 89-90 Α'-Β' Κατασκευή εθνοκεντρικών στερεότυπων από τον τύπο στο παράδειγμα του Μακεδονικού ζητήματος Περίληψη   PDF
Ρόη Παναγιωτοπούλου
 
1988: 70 Κατατμήσεις, δυισμοί και θεωρίες της ρύθμισης: θεωρητικά πρότυπα και αναγκαίες προσαρμογές στη μελέτη των «αναπτυσσόμενων» κοινωνικών σχηματισμών: εισαγωγική παρουσίαση και εννοιολογικές επισημάνσεις με αφορμή μια διερύνηση της ανάπτυξης στο χώρο της Λατινικής Αμερικής Περίληψη   PDF
Β. Ν. Γεωργακοπούλου
 
2002: 108-109 Β'-Γ' Κ.ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΡΟΕΣ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Περίληψη   PDF
Ιορδάνης Ψημμένος
 
1984: 53 Κοινότητα και κοινωνία Περίληψη   PDF
Στάθης Π. Σορώκος
 
2008: 127 Γ' Κοινωνία και πολιτική στη μετεμφυλιακή Ελλάδα: όψεις και διαστάσεις των συλλόγων στην περιοχή της πρωτεύουσας, 1949-1967 Περίληψη   PDF
Γιάννης Καραγιάννης
 
1979: 36-37 Κοινωνία και τεχνολογία: Παραδοσιακή κοινωνία και φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής. Συμπεράσματα εθνο-κοινωνιολογικής έρευνας Περίληψη   PDF
Claude Rivals, Βασίλης Σ. Α. Παπαϊωάννου
 
1995: 88 Κοινωνικά δίκτυα στον αστικό χώρο: κοινωνικότητα, αλληλοβοήθεια, εργασία (Έρευνα του ΕΚΚΕ) Περίληψη   PDF
Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Β. Παπλιάκου, Α. Χατζηγιάννη
 
1970: 4-5 Κοινωνικά προβλήματα αναπτύξεως Περίληψη   PDF
Αντώνιος Κ. Παπαντωνίου
 
1983: 48 Κοινωνικά χαρακτηριστικά των τσιγγάνων της περιοχής Άνω Λιοσίων Αττικής Περίληψη   PDF
Σταματίνα Κ. Κοκκινάκη
 
1990: 77 Κοινωνικές ανισότητες και ποινικές ταξινομήσεις Περίληψη   PDF
Νίκος Παναγιωτόπουλος
 
1987: 66 Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες Περίληψη   PDF
Πάρις Τσάρτας
 
1998: 95 Α' Κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις της πρόβλεψης σεισμών: αντιλήψεις και συμπεριφορές των κατοίκων του Πύργου και της Πάτρας Περίληψη   PDF
Νίκος Π. Πετρόπουλος
 
1990: 78 Κοινωνικές παράμετροι και οικογενειακό περιβάλλον: μια ψυχολογική προσέγγιση Περίληψη   PDF
Χρυσούλα Καππή
 
1983: 50 Κοινωνικές προεκτάσεις της δημόσιας εργοδοσίας στη μεταπολεμική Ελλάδα Περίληψη   PDF
Κ. Τσουκαλάς
 
2006: 120 Β΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΚΟ. ΕΝΑΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Περίληψη   PDF
Θανάσης Στραβοσκούφης
 
2016: 146 Α' Ειδικό Τεύχος: Κοινωνικές τάξεις και πολιτιστική κατανάλωση Κοινωνική διαστρωμάτωση και κατανάλωση μουσικής στην Αθήνα Περίληψη   PDF
Νίκος Σουλιώτης, Δημήτρης Εμμανουήλ
 
2016: 146 Α' Ειδικό Τεύχος: Κοινωνικές τάξεις και πολιτιστική κατανάλωση Κοινωνική διαστρωμάτωση και πρότυπα κατανάλωσης πολιτισμού: Ο κινηματογράφος στην περίπτωση της Αθήνας Περίληψη   PDF
Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Δημήτρης Εμμανουήλ
 
2016: 146 Α' Ειδικό Τεύχος: Κοινωνικές τάξεις και πολιτιστική κατανάλωση Κοινωνική διαστρωμάτωση και πρότυπα κατανάλωσης πολιτισμού: Το θέατρο και ο χορός στην περίπτωση της Αθήνας Περίληψη   PDF
Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Δημήτρης Εμμανουήλ
 
1970: 4-5 Κοινωνική ιατρική εν Ελλάδι: (Άρθρον δημοσιευθέν εις το ιταλικόν περιοδικόν "Minerva Midica", τεύχος 34, 24.4.1970, αφιερωμένον εις την ιατρικήν εν Ελλάδι) Περίληψη   PDF
Λουκάς Π. Πάτρας
 
1994: 84-85 Κοινωνική κινητικότητα των απόδημων Ελλήνων στις χώρες υποδοχής: μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση Περίληψη   PDF
Νίκος Π. Πετρόπουλος
 
1975: 23 A' Κοινωνική πρόοδος και κοινωνική αλλαγή: Μερικές εννοιολογικές θεωρήσεις Περίληψη   PDF
Πανταζής Τερλεξής
 
1988: 68 Κοινωνική συναίνεση και πολιτική ορθολογικότητα Περίληψη   PDF
Μιχάλης Ψημίτης
 
1988: 68 Κοινωνική ψυχολογία ή επιστημονική φαντασία; Περίληψη   PDF
Στάμος Παπαστάμου
 
1984: 52 Κοινωνική ψυχολογία: προβλήματα εφαρμογής σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ελλάδα Περίληψη   PDF
Μαρία Δικαίου
 
1998: 96-97 Β'-Γ' Κοινωνική-οικολογική συνείδηση και πράξη: το παράδειγμα των κατοίκων της επαρχίας Κυδωνίας δυτικής Κρήτης Περίληψη   PDF
Σκεύος Παπαϊωάννου, Νίκος Σερντεδάκις, Γιώργος Τσιώλης
 
2007: 123, Β Κοινωνικό κεφάλαιο και σύμπλεγμα επιχειρήσεων (clusters ή industrial districts) Περίληψη   PDF
Μαργαρίτα Παπαχρόνη
 
2007: 123, Β Κοινωνικό κεφάλαιο και τοπική ανάπτυξη: Ο ρόλος της οικογενειακής εγγείας ιδιοκτησίας Περίληψη   PDF
Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος
 
2001: 106 Γ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περίληψη   PDF
Χρήστος Ι. Παρασκευόπουλος
 
1971: 9-10 Κοινωνικοδημογραφικαί εξελίξεις εις την Ελλάδα: 1922-1971 Περίληψη   PDF
Ηλίας Δημητράς
 
701 - 800 από 1207 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>