[1]
Κοντογιάννη (Aristoula Kontogianni) Α. και Τάτσης (Konstantinos Tatsis) Κ. 2017. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών. 9 (Ιουλίου 2017), 83–99. DOI:https://doi.org/10.12681/enedim.14182.