[1]
Πιπίνος (Giorgos Pipinos) Γ. και Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou) Μ. 2017. Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών. 5 (Δεκεμβρίου 2017), 67–87. DOI:https://doi.org/10.12681/enedim.15030.