[1]
Πόταρη (Despoina Pottari) Δ. 2017. Ενημέρωση για το περιοδικό. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών. 6 (Δεκεμβρίου 2017), 2–3.