[1]
Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou) Χ. 2018. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών. 11 (Οκτωβρίου 2018), 3–9. DOI:https://doi.org/10.12681/enedim.18936.