[1]
Μπεμπένη (Maria Bempeni) Μ., Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou) Μ. και Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi) Ξ. 2018. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών. 11 (Οκτωβρίου 2018), 11–29. DOI:https://doi.org/10.12681/enedim.18937.