[1]
Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χ. και Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γ. 2019. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών. 12 (Σεπτεμβρίου 2019), 8–22. DOI:https://doi.org/10.12681/enedim.21142.