(1)
Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou) Χ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ. ΕNEΔIM 2018, 3-9.