(1)
Μπεμπένη (Maria Bempeni) Μ.; Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou) Μ.; Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi) Ξ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕNEΔIM 2018, 11-29.