(1)
Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi) Χ.; Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi) Γ. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ. ΕNEΔIM 2019, 8-22.